Het Renkumse verleden kent een fier kasteel
    een wonderdoend Mariabeeld met kloosterleven
molens door de wind en ‘t water aangedreven
sloegen pulp voor het papier of maalden meel

 verstramde pijpen boven steenovens verheven
  een koninklijk paleis trots in een groen perceel
net op de dorpsgrens en zo was er nog zoveel
wat stil verdween of slechts traditie is gebleven

het culturele erfgoed groeit zo tijd vergaat
als een geheugen van wat vroeger achterliet
of fundament waarop het huidig leven staat

en hoe prachtig toont vandaag wat heden biedt
waaraan dit mooie dorp wilskrachtig bouwen laat
de blik gericht op nu met toekomst in ’t verschiet