Het licht draalt er traag. Zoekend, alsof het niet beslissen kan
welke plek het mooist is. Aan de slootkant misschien, waar
een ijsvogel vist, een zwaan bruine vleugels weeft.
Onbeholpen, ze is nog zo jong.

Weideweelde lokt naar languit in het gras, zuigend op een zuringstengel.
Wolken staren. Twijfelend de blaadjes uit een madeliefje trekken.
Wil hij wel of wil hij niet. Lakenvelders loeien.
Och, wat weten die van liefde.
En een reiger haalt de schouders op.

Een wandelsteiger slingert als een houten slang langs
knisperend riet en over drassig waarin kikkers kwaken
Bomen buigen zwijgend voor zoveel schoonheid
en  licht besluit te stralen over het gehele dal.(foto Gemeente Renkum)