Ik ben op weg

zo voelt mijn lichaam

de beroering van het oude licht

 
niets is

maar alles eindeloos

en ik besef

het onomkeerbaar heengaan

dichterbij

 

ademloosheid draagt me

naar verwondering

en daar in stilte

leg ik mijn leven neer