Dag 2017.

Vandaag draag ik je naar je laatste uur. Je was een jaar vol emoties, wisselend van hoog tot laag. Intrieste gebeurtenissen in directe omgeving raakten. Enkele vertrouwde gezichten in de straat verdwenen. Ze lieten herinneringen van zwaaiende handen achter het raam en vragen die nooit beantwoord zullen worden.

Dag 2017
Onrust over veranderingen in de maatschappij groeit ook dit jaar. Vorig jaar schreef ik onder andere: ‘ Mijn ´ik´ is moe. Moe van mensengedoe dichtbij en veraf. Misschien zelfs moe van de mens.’ Achter die woorden sta ik nog steeds.Verdraagzaamheid bijvoorbeeld lijkt een vergeten woord te worden. Leven en laten leven schijnt moeilijk te zijn voor velen. Het ego staat voorop en wordt vaak gevoed ten koste van de ander. Een harmonieuze samenleving lijkt uit de mode. De lus van onverdraagzaamheid wordt steeds strakker aangetrokken. In het komend jaar moet ik er weer voor waken om buiten de lus te blijven. Hoopvol merk ik dat steeds meer mensen uit die lus stappen en zich verzetten tegen negatieve invloeden. Laat liefde dat aantal komend jaar explosief laten groeien!

 Dag 2017
Je was een jaar vol struinen door de natuur, samen met Wim. Langzamere, kortere tochten. Maar toch presteren we. Daar ben ik trots op.Een jaar vol verwondering voor het mooie dat we mochten zien en beleven. Vooral dankbaar voor het ´samen beleven´.Die twee woorden krijgen meer en meer inhoud. Een jaar waarin ik de betekenis leerde van de woorden aanvaarding en dankbaarheid.
Het is zoals het is en het komt zoals het komt.

Dag 2017.
Weer zocht ik de stilte in het diepste van mijn zijn en weer leerde ik lessen van verandering… leven is een voortbeweging.Je vastklampen aan het oude is krampachtig blijven staan. Loslaten is een open hand, vasthouden balt een vuist.  

Dag 2017.
Kalm vlij ik je neer in herinnering, waar je kunt drijven in koestering van het verleden en met opgeheven hoofd kijk ik uit naar elke nieuwe morgen van het ontluikend jaar. Een jaar waarin wellicht het resultaat van (kunstzinnige) samenwerking tot stand mag komen. Een uitdaging.

Ik wens mezelf in 2018 gezondheid, geluk en liefde en het doorgeven daarvan aan elk mens in mijn leven.

 Ook aan jou…